CHP’den AYM’ye huzur hakkı başvurusu

CHP, Cumhurbaşkanına kendi belirlediği kamu görevlilerine huzur hakkı verilmesine ilişkin yetkiyi de içeren, 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un belli maddelerinin iptali ve yürütmelerinin durdurulması istemiyle AYM’ye başvurdu. CHP adına başvuruyu Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptı. Günaydın, konuya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Günaydın’ın açıklaması şöyle:

*CHP Grubu olarak 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.12.2023 tarihli ve 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un aşağıda belirtilen maddelerinin iptali ve yürütmelerinin durdurulması istemiyle AYM’ye başvurduk.

*Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan bilgilerin sorgulanması karşılığında ilgililerden katılma payı alınması; TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilen personele yapılacak ödemenin keyfi biçimde Yönetim Kurulunca belirlenmesi; Türk hava kabotajı hilafına Türk hava egemenliği sahası içinde yabancı tescilli hava araçlarıyla ticari amaçla yolcu, posta ve yük taşımaları yapılabilmesi; KDV iadesi konusunda Cumhurbaşkanına keyfi uygulamalara neden olabilecek takdir yetkisi tanınması; Tütün ve alkollü içki ile petrol piyasalarında faaliyet gösteren özel teşebbüslerin faaliyet belgelerinin keyfi biçimde askıya alınması ve durdurulması;

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün yapacağı alımların Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulması; Kamu yapım işlerinde ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine yönelik usul ve esasların Cumhurbaşkanınca keyfi biçimde tespit edilmesi; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi yükümlülerinin kişisel verilerine keyfi biçimde erişebilmesi; Devlet gelir uzmanlarının bazılarının sınava tabi tutulmadan müdür olarak atanması; Kurumlar vergisi bakımından öngörülen kur korumalı mevduat uygulamasının süresinin 30.06.2024 tarihine uzatılması;

*Kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki idari uzman statülerine liyakati olmayan kimselerin atanması; Bazı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 31.12.2024 tarihine kadar uygulanmaması; Kamu görevlilerine ölçüsüz biçimde huzur hakkı ödenmesi; Kamu görevlilerinin atanmasına ilişkin usul ve esasların keyfi biçimde Cumhurbaşkanlığınca düzenlenmesi; Denizcilik sektöründe verilecek idari para cezalarının keyfi biçimde tayin edilmesi.”

CHP’nin iptalini istediği Cumhurbaşkanına huzur hakkı tutarlarının belirlenmesi için yetki veren düzenleme şöyle:

“Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ile komisyon, heyet, komite ve benzeri organlarda görev alanlara, ayda dördü geçmemek üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamına kadar Cumhurbaşkanınca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda tespit edilecek tutarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenebilir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x